1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi

By | 2016-05-01T12:57:59+00:00 Eylül 26th, 2016|Tags: |

27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi müşterek “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” düzenlemektedir. 26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan Türkistan da düzenlenecek olan bu kongre Sağlık turizmi açısından [...]

DEVLET DESTEĞİ

By | 2016-05-18T23:19:33+00:00 Mayıs 12th, 2016|Categories: Sağlık Turizminde Neden Türkiye|Tags: |

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye’ye sağlık turizmi kapsamında gelen hastaları sahiplenmekte organizasyonu yapan firmaları hastaneleri desteklemektedir. Türkiye’nin; yurtdışından gelen hastaların kolaylıkla tedavi olmasına imkan sağlayan sağlık sistemi vardır ve devlet tarafından çeşitli yasal düzenlemelerle sürekli güncellenerek [...]

KİŞİYE ÖZEL HİZMET

By | 2016-05-18T23:19:42+00:00 Mayıs 12th, 2016|Categories: Sağlık Turizminde Neden Türkiye|Tags: |

Türkiye, sağlık alanında hem nitelikli insan gücüne hem de sağlık altyapısı ve teknolojisine sahip olması nedeniyle kişinin ihtiyacı olan sağlık hizmeti, uygun maliyet ve kalitede önceden belirlenmiş paket programlar sayesinde sürecin hiçbir noktasında kesintiye uğramadan [...]

ZENGİN KÜLTÜREL MİRAS

By | 2016-05-18T23:19:57+00:00 Mayıs 12th, 2016|Categories: Sağlık Turizminde Neden Türkiye|Tags: |

Hem maliyet avantajı, hem gezme fırsatı, hem de kaliteli teknolojik altyapı sunan Türkiye, uluslararası hastaların tercihlerinin başında geliyor. Bu tercih de kültür turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi, doğa turizmi, sağlık-kaplıca turizmi, engelli ve ileri yaş [...]

FİYAT AVANTAJI

By | 2016-05-18T23:20:12+00:00 Mayıs 12th, 2016|Categories: Sağlık Turizminde Neden Türkiye|Tags: |

Türkiye, dünyanın en çok rağbet gören sağlık turizmi destinasyonlarının başında geliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri sağladığı yüzde 50-60 oranındaki tasarruf. JCI akreditasyonu olan hastaneler baz alınarak yapılan fiyat karşılaştırmasında tasarruf açıkça ortaya çıkıyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE ÇEŞİTLİLİK

By | 2016-05-18T23:20:19+00:00 Mayıs 12th, 2016|Categories: Sağlık Turizminde Neden Türkiye|Tags: |

Gerek doğal kaynakları gerekse bunların üzerinde kurulan altyapı ve tesisler açısından ülkemizin potansiyeli oldukça büyüktür. Mevcut kapasite ve altyapımızın ileri yaş ve engelliler için fevkalade imkanlar sunduğu bir başka gerçeği önümüze çıkarmaktadır. Aynı durumu Termal [...]

KALİFİYE SAĞLIK PROFESYONELLERİ

By | 2016-11-04T01:02:56+00:00 Mayıs 12th, 2016|Categories: Sağlık Turizminde Neden Türkiye|Tags: |

Özellikle son 8 yılda ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ çerçevesinde gerek kamu hastaneleri gerekse özel hastane ve sağlık kuruluşları, fiziki ortamlarının iyiliğinin yanı sıra yetişmiş doktor ve diğer sağlık personelinin eğitim deneyim düzeyi açısından da ileri ülkeler [...]

DÜNYA STANDARTINDA KALİTE

By | 2016-05-18T23:20:33+00:00 Mayıs 12th, 2016|Categories: Sağlık Turizminde Neden Türkiye|Tags: , , , , |

Türkiye de Uluslararası JCI (Joint Commission International) Akredite Kuruluşuna üye 50 ye yakın Hastane bulunmaktadır. Bu sayede hastanelerin alt-yapıları ve donanımlarının evrensel kalitede olmasının yanında aynı zamanda tedavilerde de yüksek standart ve kalite sunulmaktadır.

Load More Posts