KURUMSAL 2017-09-22T12:08:57+03:00
en
de

Sekoya Health Consulting and SolutionsSEKOYA HEALTH CONSULTİNG AND SOLUTİONS 20 yıllık iş tecrübesinin uzantısı olarak ‘’Sağlığınıza yatırım yapın’’ sloganı ile tıp doktoru Dr. İsmail ASLAN tarafından 2015 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Sağlık Turizmi sektöründe ulusal ve uluslar arası akredite kurumlarla birlikte çalışarak tarafsızlığı/şeffaflığı, güven, tecrübe ve verimliliği merkeze alan hizmet anlayışı sayesinde sadece maddi kazanımlarla değil aynı zamanda hizmet verdiği tüm alanlarda sorumluluklarının bilincinde olup topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmektedir.

SEKOYA SAĞLIK TURİZMİ hizmetlerini; zengin kültürel mirasa sahip coğrafi konumu gereği doğu batı arasında köprü konumunda olan Türkiye de, kalifiye sağlık profesyonelleri ile evrensel kalitedeki sağlık kurumlarında sürdürmektedir. Organizasyon becerisi ve elektronik/hukuki altyapısı sayesinde ‘Hasta sağlığını, güvenliğini, konforunu ve tedavi mükemmelliğini’ en üst seviyede tutmaktadır. Kesintisiz tedavi süreci ve bekleme süresi olmadan kişiye özel hizmet kalitesiyle TıpTurizmi (saç ekimi, plastik cerrahi, medikal estetik, göz tedavileri, diş tedavileri), Termal Turizm, Spa Wellness Turizmi, İleri Yaş Turizmi, Engelli Turizmi ve diğer tıbbi alanlarda %60-70’ lere varan fiyat avantaj sağlamaktadır. Amacımız yıllar içinde elde ettiğimiz tecrübeleri kullanarak objektif bir şekilde değerlendirip bu tecrübeyi sağlıklı bir şekilde sizlere aktarmaktır.

Dr. İsmail ASLAN
Dr. İsmail ASLANKurucu, Tıp Doktoru

SEKOYA HEALTH CONSULTİNG AND SOLUTİONS ‘nın sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz.

 

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

 

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

 

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

 

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız. Risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

 

Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar)

Profesyonel standartlara uygun mu? Kanunlara uygun mu?

Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)

Size göre doğru mu?

Firmamız ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu?(Duygular ve etik değerler)

Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahçup olur muydunuz? Sizin için veya Holding/Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi? Başka kimler bundan etkilenebilir (Holding/Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, hissedarlar, vb.)?

“Algılanacak gerçek”, “objektif gerçek” ile ne ölçüde örtüşüyor?

Gazetelere nasıl yansırdı? Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

 

Tüm iş süreçlerimizde, çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.

Tüm bilgilerin ‘Kişisel Veri Güvenliği’ esasına uyarak saklanması, tıbbi kişisel kayıtların tam ve doğru olarak korunması ve bu kayıtların kişinin kendisi ve yetkili kıldığı kişi tarafından istendiğinde ulaşabilme hakkının sunulmasıdır. Gizli ve özel bilgiler; ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar. SEKOYA HEALTH CONSULTİNG AND SOLUTİONS çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri’nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece SEKOYA HEALTH CONSULTİNG AND SOLUTİONS Grubu’nun amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

SEKOYA HEALTH CONSULTİNG AND SOLUTİONS çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. SEKOYA HEALTH CONSULTİNG AND SOLUTİONS dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya Etik Kurul’a danışırız.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

SEKOYA HEALTH İLE SAĞLIĞINIZA TÜRKİYE DE KAVUŞUN

SEKOYA HEALTH CONSULTİNG AND SOLUTİONS

AND (ANADOLU) PLAZA KOZYATAĞI
İçerenköy Mahallesi Topçu İbrahim Sokak
No:8/10D İç Kapı No:5 ATAŞEHİR İSTANBUL TÜRKİYE

+90 533 618 67 86
info@sekoyahealth.com

Formu Doldurun Biz Sizi Arayalım

    Sizi aramamız için uygun tarihi belirtiniz?