Lazer Uygulamalari 2016-11-04T01:02:57+03:00

Project Description

en
de

Dünyada uygulanan en yaygın yöntem olan excimer lazer; miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Kimlere Lazer Tedavisi Uygulananır

• 18 yaşını doldurmuş olanlar

• Son 1 yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar

• En fazla -8 dereceye kadar miyopi, -5 dereceye kadar astigmat ya da +5 derece kadar hipermetropisi olanlar

• Kornea kalınlığı yeterli derecede ve kornea dokusu sağlam olanlar

• Gözlerinde başka herhangi bir hastalık bulunmayanlar

• Yapılacak ön muayene ve tetkikler neticesinde göz yapısı ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir.

Lasik

Lasik, kişinin gözlük veya kontakt lenslere bağımlılığını azaltmak amacıyla uygulanan cerrahi bir işlemdir. Lasik yönteminde gözün saat camı gibi ön kısmını kaplayan saydam kornea tabakası excimer lazer ile mevcut kırma kusurunu ortadan kaldıracak şekilde kalıcı olarak yeniden şekillendirilir.

Lasek

Şeffaf tabakanın (kornea) ince olması sebebi ile lasik uygulanamayan hastalar lasek tedavisi için en önemli aday gruptur. Bu hastalarda şeffaf tabaka kalınlığı ne olursa olsun lasek uygulanabilir. Bunun yanı sıra lasik uygulanabilecek her hastaya istenirse lasek tedavisi de rahatlıkla uygulanabilir. Lasek tekniğinde sadece kornea tabakasının en üst örtüsü olan epitel tabakası alkol yardımı ile ayrılarak kaldırılır. Kırma kusurunu düzeltmek için lazer tedavisi uygulanmasının ardından epitelyum tabakası tekrar yerine yerleştirilir ve göze takılan özel bir kontakt lens genellikle ameliyattan 4 gün sonra çıkartılır.

PRK

PRK, Excimer lazer tedavisinde ilk uygulanan yöntemdir. PRK yönteminde lasekten farklı olarak, kaldırılan ince tabaka tekrar yerine konulmaz. İşlem esnasında herhangi bir ağrı hissedilmez. Hastanın gözüne kontakt lens takılır. Bu lens epitelyum iyileştikten sonra 3. veya 4. gün çıkarılır. Ağrılı geçebilecek ilk 24 saat için ağrı kesiciler alınabilir. 2-3 hafta antibiyotik ve antiinflamatuar damlalar kullanılır.

PTK

Korneada (saydam tabakada) çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşmuş izler ya da lekeler varsa bunlar excimer lazerle silinebilir ve kişinin daha net görmesi sağlanabilir. Bu işleme PTK adı verilir. PTK; lazerle korneadan tedavi amaçlı doku çıkarılması anlamına gelir. PTK’nın göze zararlı etkisi yoktur. Ancak, göz numaraları hafifçe hipermetroplaşabilir. Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulduktan sonra göz çevresi silinerek, steril bir örtü örtülür. Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılarak göze lazer uygulanır. Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılarak blefarosta gözden çıkarılıp, işlem sonlandırılır.

Wavefront

Wavefront tedavisinde wavefront cihazı, kornea tabakası, göz merceği ve sinir tabakasında oluşan ışık saçılmalarını ayrıntılı bir şekilde ölçer ve bu ölçüme göre bir tedavi şeması düzenler. Wavefront cihazında hesaplanan tedavi şeması lazer cihazına aktarılır ve böylece kişiye özel lazer tedavisi yapılmış olur. Wavefront sistemi ile lazer tedavisi uygulanmış olan hastalarda tedavi sonrasında standart lazer tedavisine göre daha kaliteli görüş elde dilebildiği gibi gece görüş problemleri de daha az ortaya çıkmaktadır. Wavefront tedavisinin en önemli uygulama alanlarından birini de standart lazer tedavisinde başarısız kalınmış olan hastalar oluşturur.

Supracor Excimer Lazer

Supracor Excimer Lazer ile 15 dakikada gözlüklerinize veda edin… Miyop, hipermetrop, astigmat ve yaşa bağlı yakını görme sorununun(presbiyopi) düzeltilmesindeki en etkin tedavi yöntemi

Supracor Excimer Lazer Teknolojisi ile kısa bir sürede gözlük ve lenslere bağımlılığınızdan ömür boyu kurtulabilirsiniz. Uzman doktorlar tarafından uygulanan Supracor tekniği ile uygulanan Excimer Lazer Tekniği sayesinde hem uzak hem yakın görme sorununuz tek seansta güvenle düzeltilebilir.

Lazer ameliyatı, Supracor Excimer Lazer cihazı aracılığı ile miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kornea kırma kusurlarını düzelterek net görmenizi sağlayan bir ameliyattır. Ameliyat için göz yapınızın uygunluğu, ayrıntılı bir göz muayenesi ile belirlenir. Bu muayene rutin bir göz muayenesi olmayıp son derece gelişmiş cihazlarla yapılır. Ameliyat sırasında gözün uzak ve yakın görüşte ne kadar düzeltilmeye ihtiyacı olduğuna dair bilgiler sisteme yüklenir ve lazer ışını uygulamasıyla kornea buna göre yeniden şekillendirilir.

Yaşa Bağlı Yakını Görme Sorununa (Presbiyopi)

Presbiyopi, 40 yaşın üzerindeki kişilerde yaşa bağlı olarak oluşan yakını görememe sorunudur. Daha önce hiç göz problemi yaşamamış olsa bile, her insan 40 yaşından sonra kitap ve gazete okumada veya bilgisayarda çalışmakta problemler yaşamaya başlar. Günümüzde bu rahatsızlığı lazer ile tedavi edebilen yöntem Supracor Excimer Lazer tekniğidir.

Uzak ve Yakın Görme Aynı Anda Tedavi Edilebilir

Supracor yöntemiyle uzak ile yakın görme sorunu ilk defa aynı anda tedavi edilebilmektedir.

Diğer yöntemlerde istenmeyen sapmalar oluşup uzak görüş bozulurken Supracor ‘da böyle bir risk bulunmamaktadır.

Bu uygulama; 40 yaş üzeri yakın görme sorunu yaşayan ve gözlük kullanmak istemeyen, uzman göz hekimi tarafından yapılan ön ölçümler ile birlikte uygunluğu tespit edilen herkese 4-5 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilmektedir.

Supracor Excimer Lazer uygulamasıyla hastanın göz sağlığı korunarak gözlüğe ve lense bağımlılığı ortadan kaldırılıp daha konforlu bir hayat sunulmaktadır.


Leave A Comment