Multifokal Göz İçi Merceği 2016-11-04T01:02:57+03:00

Project Description

en
de

Katarakt ameliyatlarında kullanılan merceğin türüne göre adlandırılmış tedavi tekniğidir. Hem yakını hem uzağı görmeyi sağlayan çok odaklı göz içi mercekleridir. Bu merceğin kullanılması vasıtasıyla hastalara hem uzak görmede hem yakın görmede yüksek kaliteye ulaşma imkanı doğmuştur.

Multifokal Göz İçi Merceği Kimlere Uygulanır?

Katarakt ameliyatında takılan multifokal mercekler, özel bir sebebi yoksa katarakt hastalarının büyük bir kısmına uygulanabilir. Ayrıca genç yaşta kataraktı olmayan ancak ileri derecede hipermetrop olan ya da yüksek miyopi nedeniyle lazer olamayan, yakın gözlüklerinden erken yaşta kurtulmak isteyen kişilere de Multifokal (GİM) uygulanabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabiî ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı elde edilmektedir.

Multifokal Göz İçi Merceği Nasıl Uygulanır?

Multifokal GİM yerleştirme tekniği tamamen bir katarakt cerrahisidir. Standart katarakt ameliyatında ne yapılıyorsa multifokal GİM cerrahisinde de aynı işlemler uygulanır. Katarakt cerrahisinde hastanın göz içinde bulunan doğal mercek çıkartılarak yerine gözün iç yapısına uygun ve hastanın görmesini iyileştirecek bir mercek yerleştirilir. Fakat bu cerrahide farklı olarak, standart (sadece uzağı gösteren, yakın için gözlük gerektiren) bir mercek yerleştirme yerine multifokal (yakını ve uzağı gösteren) mercekler göz içine yerleştirilir.

Multifokal GİM’in üstünlükleri:

Multifokal GİM, çok odaklı tasarımına bağlı olarak yakın-uzak ve orta mesafeli diyebileceğimiz odaklama özelliğine sahip merceklerdir. Katarakt ameliyatında takılan bu mercek ömür boyu göz içinde kalmaktadır. Uzman hekimlerce, titizlikle uygulanan Multifokal GİM yerleştirilmesi; ortalama 10 dakika süren ameliyat süresi ile dikiş konulmaksızın uygulanıp uzak ve yakın görme problemine en sade ve basit şekilde çözüm bularak hastanın görme becerisini iyileştirir.


Leave A Comment