Saç Ekiminin Seyri 2017-09-29T20:13:08+03:00

Project Description

en
de

MUAYENE : Hastanın Sekoya Health doktorları tarafından muayene edilmesi ve saç analizi işlemi, operasyonun ilk aşamasıdır. Muayene ile hastanın saç ekimine uygun olup olmadığının kararı verilir. CHECK-UP: Mümkünse operasyondan 3 gün önce ya da operasyon sabahı yapılmalıdır. Bu sayede hastanın risk yaratabilecek olası hastalıkları tespit edilmiş ve tedbir alınmış olur.

LOKAL ANESTEZİ : İçinde barındırdığı ağrı kesici aracılığı ile saçlı deriye çok küçük iğnelerle uygulanır. Hastanın bütün operasyon boyunca hiçbir ağrı hissetmemesi için yapılır. Hastanın koluna içinde antibiyotik, ağrı kesici ve operasyon sonrası yüzün şişmesini engelleyen ilaçların olduğu bir serum takılır. Hasta hiçbir ağrı hissetmez, ancak uyanıktır ve çevresiyle irtibatı devam etmektedir. Bütün operasyon boyunca vaktini ekip ile sohbet ederek, müzik dinleyerek veya TV izleyerek geçirir.

GREFTLERİN ALINMASI: DOKU TESTİ adı verilen ve mutlaka doktorlar tarafından yapılan kısa bir işlemi takiben yapılır. Her bir greft (içinde kök taşıyan foliküller) ense ve kulak üstlerinden tek tek FUE motoru ile dikkatlice alınır, kaç kök taşıdığı tespit edildikten sonra (tek, iki ve bazen üçten fazla kök taşıyabilirler) özel ısıdaki sıvının içine sayılarak yerleştirilir.

GREFTLERİN FOTOĞRAFLANMASI: Alınması gereken tüm greftler alındıktan sonra yapılan bir işlemdir. Sadece Sekoya Health’e özgü bir yöntem ile bütün greftlerin fotoğrafı çekilir ve hastanın arşivine eklenir. Bu durum hastaların vadedilen greft sayısının tümünün kendisine nakledildiğinin en önemli kanıtıdır.

KANALLARIN AÇILMASI: Yukarda bahsedilen ön saç çizgisinin bir devamıdır ve doğal sonuçlar için çok önemlidir. Kanallar (köklerin içine yerleştirileceği delikler) yine kliniğimize özgü bir yöntem ile açılır. Kanalların açıları o bölgede eskiden var olan saçların açılarına sadık kalınarak belirlenir. Bu sayede saçların uzadıktan sonraki doğal görüntüsü ve istenilen her yöne taranma kolaylığı elde edilmiş olur. Kanal açmak için kullanılan özel cihazlar sayesinde ekim alanında herhangi bir iz kalması önlenmiş olur.

GREFTLERİN EKİLMESİ: Doktorların yaptığı planlamaya göre tekli köklerin öne, ikili ve üçlü köklerin arkaya ekildiği çok özel bir işlemdir. Kanal açma işleminden sonra alınan greftlerin tümü bir önceki aşamada açılan özel kanalların içine yerleştirilir ve ‘saç ekimi’ işlemi tamamlanmış olur.

SAÇLARIN İLK KEZ YIKANMASI: İlk yıkama kendi ekibimiz tarafından ortalama 48 saat sonra yapılır. Arzu eden veya yurtdışından gelen hastalarımız saç nakli videomuzdan bakarak ilk yıkamalarını evde kendileri de yapabilmektedirler.

SAÇLARIN ÇIKMAYA BAŞLAMASI: Nadiren bir yılı bulan çoğunlukla 8 ay içinde tamamlanan süreçtir. Ekilen köklerin ucunda bulunan saç telleri ilk 2-3 hafta içinde kırılır ve dökülür. Ekilen kökler deri altında yaklaşık bir hafta içinde tutunur ve ortalama 3 ay içinde belirmeye başlarlar. 8-10 ay içinde ekilen saçların %97 si çıkar. Uzayan bu kendi saçlarınızı dilediğiniz gibi uzatabilir, boyatabilir, kazıtabilir ve istediğiniz yöne tarayabilirsiniz.

Neden Sekoya Health?

Saç ekimi yapılırken işlemin başarılı olabilmesi için çok önemli olan aşağıdaki maddeler eksiksiz yerine getirilmelidir. Lütfen araştırma yaparken ve tercihte bulunurken bu hususları eksiksiz yerine getiren merkezleri tercih ediniz. Aksi takdirde eksik olan her madde saç ekiminizin kalitesini düşüren bir sebebe dönüşebilir. Konuştuğunuz kişinin doktor olduğundan emin olun. Size gösterilen, “öncesi – sonrası” fotoğraflarının, ameliyatınızı yapacak kişiler tarafından işleme alınmış olduğundan emin olun. Size saç ekimi hizmeti verecek kuruluşun SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSATLI ve VERGİ LEVHASI olduğundan emin olun. Size güven vermeyen görüşme mekanlarından, abartılı vaatlerden, sizi hemen ameliyata almaya çalışılmasından kuşku duyun. Ameliyatınıza sadece doktorların ve yardımcı sağlık personelinin girdiğinden emin olun. Bu sebeple doktorunuzla ameliyat öncesi mutlaka görüşün. Sorularınızı bizzat kendisine sorun. Düşük ücretlerin kaliteyi düşüreceğinden ve iyi bir sağlık hizmetinin bütün diğer hizmetlerde olduğu gibi maddi bir bedeli olduğundan kesinlikle emin olun. Saç Ekimi Kılavuz Fotoğrafının çekilip çekilmeyeceğini sorun. (Bu fotoğraf bütün ameliyat planınızın yazılı olduğu çok özel bir fotoğraf olup özellikle kanal açma aşamasında son derece önemlidir.) Ameliyatınızın hastanede doktorlar tarafından yapılacağından emin olun. Ameliyat öncesi kendi ‘hasta dosyanızı’ görün. Ameliyat öncesi kan tahlili yapıldığından ve ihtiyaç duyulursa ‘anestezi’ doktoru tarafından muayene edileceğinizden emin olun. Ameliyat esnasında düzenli olarak ‘tansiyon’ takibi yapılacağından, size serum takılacağından emin olun. Ameliyat öncesi planlamanızı doktorunuzun yapacağından emin olun. Planlama, Lokal Anestezi, Doku Testi, Büyük Lokal aşamaları dahil olmak üzere bütün ameliyat boyunca doktorunuzun size bizzat uygulama yapacağından emin olun. Hastanede kaydınızın tutulduğundan, protokol numaranızın alındığından emin olun. Operasyon sonrası kullanacağınız ilaç ve şampuanınıza kadar her hususun size yazılı ve sözlü anlatılacağından emin olun. Olası herhangi bir sorunla karşılaşmanız veya bir şey danışmak istemeniz durumunda ‘ameliyat olduğunuz hastaneyi arayarak doktorunuza ulaşabileceğinizden’ emin olun.

Fiyatlara bilgisayarlı saç analizi (bu analizle cm2 deki saç kökü sayısı, saç kalınlıkları gibi parametrelere bakılır ve operasyon için çok önemli verilerdir), saç tıraşı, mini check-up, gerekli özel durumlar için özel oda tahsisi, saç ekimi ameliyatı, anestezi, operasyonda kullanılan bütün ilaç ve malzemeler, kontroller, yıkamalar, pansumanlar, fotoğraf arşivi oluşturma gibi hizmetlerin tümünün dahil olduğundan emin olun. Saç ekimi operasyonlarında; sadece Tıp Doktorları ve Saç Ekim Hemşireleri çalışmalıdır.


Project Details

Skills Needed:

Categories:

Leave A Comment