Şaşılık 2016-05-18T23:48:25+03:00

Project Description

en
de

Şaşılık, her iki gözün birbiriyle olan paralelliğini yitirmesidir. Her bir gözde altışar adet göz dışı kas bulunmaktadır. Bunların birinde veya bir kaçında kuvvet azlığı ya da fazlalığı olması gözlerde kayma sebebidir. Gözde kayma olduğunda beyinde iki farklı görüntü ortaya çıkacağından, beyin kayan gözden gelen görüntüyü baskılayacaktır bu da derinlik hissinde ve her iki gözle sağlanan görüşte azalmaya sebep olacaktır. Erişkinlerde kayan gözden gelen görüntünün baskılanması artık yapılamadığından çift görme şikâyeti ortaya çıkar. Şaşılık tedavisinde erken teşhis, etkili tedavi için oldukça önemlidir. Her yaştaki çocuğa şaşılık muayenesi yapılabilmektedir. Ancak 4 yaş öncesi çocukların mutlaka göz muayenesinden geçmesi yararlı olacaktır. Teşhiste geç kalındığında ömür boyu sürecek estetik problemlerin yanı sıra kalıcı görme kusuru oluşmaktadır.

Şaşılık Çeşitleri Şaşılıklar gözlerin kaydığı yönlere göre adlandırılır:

• Yukarıya Şaşılık (Hipertropya)

• Aşağıya Şaşılık (Hipotropya)

• İçe Şaşılık (Ezotropya)

• Dışa Şaşılık (Ekzotropya)

Şaşılığın Sebepleri

Şaşılığın nasıl meydana geldiği tam olarak bilinmemektedir. Gözlerin hareketi 6 adet kas tarafından meydana getirilir. Bu kaslar, gözleri sağa, sola, yukarı ve aşağı doğru hareket ettirirler. Bu kaslar uyum içerisinde çalışmalıdır. Hareket halindeki herhangi bir nesneyi gözlerimiz ile takip edebilmemiz için tüm bu kaslar, nesnenin gözlerimize göre yaptığı açıyı koruyacak şekilde kasılmalıdır. Bu kasların kasılması beynimiz tarafından kontrol edilir.

Şaşılık Tedavi Yöntemleri

– Gözlük: Bazı tip şaşılıklar görme kusuruna bağlı olarak oluşur. Hasta gözlük kullanmaya başladıktan sonra şaşılık düzelir.

– Kapama Tedavisi: Bu tedavi yöntemi hastanın gözünde tembellik varsa uygulanmaktadır.

– Ortoptik tedavi: Bu tedavi her iki gözle görme yeteneğini ve derinlik hissini kazandırmak amacı ile göze uygulanan egzersizlerden oluşmaktadır.

– Botox tedavisi: Kaymaya neden olan kas içersine botilinum toksin enjeksiyonu yapıldığında gözde paralellik sağlanır, etkisi yaklaşık 6 ay kadardır ve daha çok sinir felcine bağlı şaşılıklar gibi özel durumlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

– Cerrahi müdahale: Şaşılık ameliyatları büyük çoğunlukla göz küresinin dışında yer alan kaslar üzerinde gerçekleşir. Şaşılığın düzeltilmesi ve gözler arasındaki paralelliğin sağlanması için muhtelif teknikler kullanılarak bu kasların güçleri arttırılır, azaltılır veya kasların etki noktaları değiştirilir.


Project Details

Skills Needed:

Categories:

Leave A Comment